con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

Izabrani članovi na VI. izbornoj skupštini Općinskog odbora Mladeži HDZ BiH Grude održanoj 25. siječnja 2019. godine su:

 

 

 1. 1. Franka Zorić, predsjednica ( član ŽO Mladeži HDZ BiH ŽZH)
 2. 2. Josip Tomić , potpredsjednik
 3. 3. Viktor Vukoja, potpredsjednik ( član ŽO Mladeži HDZ BiH ŽZH)
 4. 4. Matej Bandić, potpredsjednik
 5. 5. Marko Boban, rizničar
 6. 6. Ante Bušić, tajnik (član ŽO Mladeži HDZ BiH ŽZH)
 7. 7. Ivana Prlić ( član ŽO Mladeži HDZ BiH ŽZH)
 8. 8.Jure Pandžić
 9. 9. Mate Vrdoljak ( predsjednik ŽO Mladeži HDZ BiH)
 10. 10.Tomislav Paradžik
 11. 11. Ante Barić
 12. 12. Marko Vranješ
 13. 13. Zdenko Vrdoljak
 14. 14. Ante Milićević
 15. 15. Ana Mikulić
 16. 16. Tomislav Leko
 17. 17. Mira Iličić
 18. 18. Marija Iličić
 19. 19. Ivana Barišić
 20. 20. Radoslav Palac
 21. 21. Josipa Mijatović
 22. 22. Mario Spajić
 23. 23. Mate Boban
 24. 24. Matea Eljuga
 25. 25. Vice Majić
 26. 26. Katarina Palac

 27.  
 28.