con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

Vijećnici u Općinskom vijeću Grude  (2020. – 2024.):

 • Zorić Franka
 • Tomas Nives
 • Perić Daniela
 • Zucić Anđelka
 • Pandžić Jure
 • Vrdoljak Mate
 • Pandžić Frano
 • Vlašić Zoran
 • Palac Miro
 • Prlić Ivana
 • Marijanović Danijela
 • Boban Marko
 • Palac Ivica
 • Žulj Ivan
 • Paradžik Tomislav
 • Brzica Mladen
 • Marija Čepo

 

 

 

Zastupnici u skupštini Zapadnohercegovačke županije (2018. - 2022.):

* Ivan Leko

* Marija Iličić

* Stjepan Vlašić

 

Zastupnik u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Zastupnica u Domu naroda u Parlamentu FBiH (2018. - 2022.):

* Marija Iličić

 

Zastupnik u Parlamentu BiH (2018. - 2022.):

* Nema izabranih

 

Članovi Županijskog odbora HDZ BiH ŽZH (2019. - 2023.):

* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

* Draženko Vranješ

* Marija Iličić

* Stanislav Perić

* Mate Vrdoljak

* Ivica Palac

* Dobroslav Galić

* Daniela Perić

 

Član Središnjeg odbora HDZ BiH:
* Ljubo Grizelj

* Ivan Leko

 

Član Predsjedništva HDZ BiH:

* Ljubo Grizelj

 

Član Vlade Županije Zapadnohercegovačke (2018. - 2022.):

* dr. Tomislav Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi

* Ružica Mikulić, ministrica prosvjete, kulture i športa