con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

slajder1

 

mladez.logo.hdz
Programska deklaracija Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, izražavajući tisućljetnu
nacionalnu samobitnost i opstojnost Hrvata Bosne i Hercegovine, potvrđenu slijedom
ukupnoga povijesnog zbivanja u različitim političkim prilikama i državnim oblicima,
podupirući državotvornost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njegovo opredjeljenje za
europsku budućnost, na svojoj Programskoj konvenciji održanoj 30. kolovoza 2014. godine u
Vitezu donosi:

                

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, izražavajući tisućljetnu
nacionalnu samobitnost i opstojnost Hrvata Bosne i Hercegovine, potvrđenu slijedom
ukupnoga povijesnog zbivanja u različitim političkim prilikama i državnim oblicima,
podupirući državotvornost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njegovo opredjeljenje za
europsku budućnost, na svojoj Programskoj konvenciji održanoj 30. kolovoza 2014. godine u
Vitezu donosi:

 

PROGRAMSKU DEKLARACIJU

 1. Svjesna političke odgovornosti najjače i najbrojnije organizacije hrvatske mladeži u
  Bosni i Hercegovini, poučena borbom hrvatskoga naroda u BiH za političku slobodu, za
  nacionalni, kulturni i vjerski identitet, te državnopravnom subjektivnošću kroz proteklih
  četrnaest stoljeća, s posebnim osvrtom na povijesna zbivanja početkom devedesetih godina
  20. stoljeća, Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dosljedno će se
  boriti za ostvarenje i promicanje interesa hrvatske mladeži kao i hrvatskoga naroda u cjelini
  na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.
  S ponosom i pijetetom sjećamo se svih onih koji su dali svoje živote u Domovinskom
  ratu za obranu hrvatske opstojnosti u BiH, kao i za ostvarenje sna o neovisnoj i slobodnoj
  hrvatskoj državi. Odlučno i ustrajno slijediti ćemo politiku HDZ BiH s ciljem ostvarenja
  nacionalnih i drugih interesa hrvatskoga naroda u BiH, kao i svih naroda i građana Bosne i
  Hercegovine, pri tome posebice posvećujući pažnju položaju mladih ljudi. Mladež HDZ BiH
  posebice iskazuje
 2. OPREDJELJENJE
 3. I. ZA JEDNAKOPRAVNI USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ HRVATSKOG NARODA
  U BIH I IZGRADNJU MODERNE I PRAVNE DRŽAVE
 4. * Za Bosnu i Hercegovinu kao državu tri konstitutivna, suverena i jednakopravna naroda
  Srba, Bošnjaka i Hrvata, te ostalih građana koji žive u ovoj zemlji.
  * Za Bosnu i Hercegovinu kao složenu, zajedničku državu u kojoj se poštuje trodioba
  vlasti, afirmira decentralizirani ustroj zasnovan na načelima federalizma kao i razvoj
  lokalne samouprave.
  * Za Bosnu i Hercegovinu kao državu ustrojenu od najmanje tri federalne jedinice i
  Distrikta Sarajevo koje imaju načelo diobe na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.
  Distrikt Sarajevo ujedno je i glavni grad Bosne i Hercegovine.
  *Za nacionalno pomirenje, suživot i toleranciju konstitutivnih naroda, nacionalnih
  manjina i svih građana na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine.
  * Za potpuno ostvarenje temeljnih ljudskih prava i sloboda sukladno općeprihvaćenim
  međunarodnim poveljama i konvencijama, polazeći od činjenice da je samo slobodan
  čovjek i slobodan narod stabilan temelj suvremenog pluralističkog društva.
  * Za izgradnju političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih uvjeta u kojima će
  hrvatski narod BiH moći u potpunosti ostvariti sva svoja suverena prava.
  * Za donošenje Ustava kao najvišeg temeljnog zakona u državi, polazeći od načela
  narodnog suvereniteta kojim bi se uspostavio pravedniji politički i pravni poredak
  osnove političkog i socijalnog uređenja zajednice u pravcu standardizacije ljudskih i
  građanskih prava, koji bi Bosnu i Hercegovinu učinio mogućom, samoodrživom te u
  potpunosti demokratskom zemljom.
  * Za borbu protiv kriminala i korupcije i suradnju sa ostalim državama u suzbijanju i
  sprječavanju organizirane kriminalne djelatnosti te korištenje pozitivnih pravnih
  rješenja iz drugih zemalja.
  * Za Bosnu i Hercegovinu u kojoj će odgovornost za sudbinu i razvoj države Bosne i
  Hercegovine preuzeti državljani Bosne i Hercegovine i njezini politički predstavnici,
  izabrani na demokratskim izborima, preuzimajući ulogu međunarodne zajednice čiji
  angažman u budućnosti vidimo kroz programe podrške, pomoći i partnerstva domaćim
  tijelima vlasti.
 5. II. ZA OČUVANJE IDENTITETA, POVIJESTI, JEZIKA, KULTURE, TRADICIJE I
  VRIJEDNOSNIH TEMELJA HRVATSKOG NARODA U BIH
 6. * Za suradnju s Katoličkom crkvom u skladu s demokršćanskim opredjeljenjem naše
  organizacije.
  * Za obranu dostojanstva Domovinskog rata, uz sprječavanje pokušaja kriminaliziranja
  Hrvatskog vijeća obrane, legalne i legitimne obrambene vojne organizacija Hrvata
  Bosne i Hercegovine, podsjećajući na zajedničku obvezu i potrebu za sustavnu i trajnu
  skrb svih žrtava obrambenog Domovinskog rata i njihovih obitelji.
  *Za utvrđivanje istine o nestalim osobama, kao i osudu svih ratnih zločina uz osiguranje
  ujednačenog tretmana svim stranama.
  * Za očuvanje kulturnog identiteta hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine kao
  neprolazne baštine, odražavajući na taj način kontinuitet naše povijesti i budućnosti,
  poglavito poštivanja i razvijanja hrvatskoga obrazovnog programa i hrvatske jezične
  tradicije,
  *Za jedinstvo hrvatskog naroda na kulturnom i duhovnom planu te blisku suradnju s
  Maticom.
  *Za očuvanje i obranu prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i
  programu i na materinskom jeziku,
  * Za očuvanje i stalni razvoj Sveučilišta u Mostaru kao jedine javne visokoškolske
  ustanove na hrvatskom jeziku u BiH.
  *Za razvoj informativnog sustava u Bosni i Hercegovini kojim će biti zadovoljeni
  nacionalni, kulturni i vjerski interesi sva tri konstitutivna naroda i svih građana BiH,
  posebno naglašavajući važnost uspostave televizijskog kanala na hrvatskom jeziku u
  sustavu Javnog RTV servisa BiH, zalažući se za objektivno i profesionalno
  informiranje svih naroda i građana Bosne i Hercegovine.
  * Za socijalne programe, solidarnost i socijalnu sigurnost za sve građane u Bosni i
  Hercegovini s posebnim naglaskom na zaštitu djece te poticanje pronatalitetne
  politike.
  * Za zaštitu obitelji kao temelja društva u kojem živimo.
  *Za promicanje ravnopravnosti spolova, kao jednoga od temeljnih kriterija
  demokracije.
  * Za borbu protiv svih oblika ovisnosti, posebice narkomanije.
 7. III. ZA ODGOVORNU POLITIKU RAZVOJA BiH I POLITIKU MLADIH
 8. * Za gospodarsku obnovu i razvitak, koja za temeljni cilj ima osigurati samoodrživost,
  konkurentnost, fleksibilnost i ekološku održivost gospodarskog sustava Bosne i
  Hercegovine,
  * Za besplatno školovanje za učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji,
  uvođenje obveznog srednjoškolskoga obrazovanja, omogućavanje veće
  dostupnosti i potrebnog broja mjesta za upis u nastavku školovanja na
  sveučilištima, putem financijske potpore za studente iz socijalno ugroženih
  obitelji, obitelji s više djece, za osobe s posebnim potrebama, te izvrsne
  studente.
  * Za stipendiranje studenata, osiguravanje rada mladih u volonterskom statusu,
  omogućavanje odrađivanja pripravničkoga staža te zapošljavanje mladih uz
  pogodnosti poslodavcima koji zapošljavaju mlade ljude bez radnoga iskustva.
 9. *Za smanjenje nezaposlenosti, otvaranje novih radnih mjesta uz pravo na pravičnu
  plaću koja će omogućiti dostojan život čovjeku i obitelji te podizanje životnog
  standarda.
  *Za stručnu pomoć i financijske poticaje mladim poduzetnicima koji započinju
  samostalne poslove i obrte.
  *Za stalno poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, kao i izgradnju
  infrastrukturnih objekata za različite obrazovne, kulturne i sportske sadržaje.
  *Za zaštitu i promoviranje prirodnih resursa Bosne i Hercegovine.
  *Za adekvatnu zastupljenost mladih u tijelima vlasti i tijelima političkih
  stranaka kao preduvjet što boljeg prezentiranja potreba i problema mladih u
  Bosni i Hercegovini.
 10. IV. ZA EUROPSKU BUDUĆNOST BiH
 11. *Za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO savezu uz što hitniju
  provedbu reformi i uvjeta potrebnih za članstvo.
  *Za prihvaćanje i dostizanje pozitivnih europskih vrijednosti kao standarda ponašanja i
  života u BiH.
  *Za osnivanje, stalnu edukaciju i usavršavanje stručnih timova sa svrhom idejnoga
  osmišljavanja, kreiranja i realizacije razvojnih projekata radi iskorištavanja dostupnih
  sredstava iz EU fondova.
  *Za daljnje procese integriranja u pučke i demokršćanske organizacije mladeži Europe i
  svijeta, posebice punopravno članstvo Mladeži HDZ BiH u Mladeži Europske pučke
  stranke (YEPP).
 12. Vitez, 30. kolovoza 2014. godine
  Sudionici Programske konvencije Mladeži HDZ BiH