con infoinfo@hdz-grude.org          con tel+387 39  662  064

.

HDZ BiH  Mladež HDZ BiH  Mladež HDZ BiH

slajder1

Gostiju on-line

Imamo 229 gostiju i nema članova online

Pristupnica

clanstvo hdz

franka 1

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH održanoj 4.3. 2024 Franka Leko je, nakon
provedene procedure verifikacije i položene prisege, preuzela mandat zastupnice u Zastupničkom domu
Parlamenta F BiH.
Iduću Sjednicu Općinskoga vijeća Grude, sukladno odredbama Statuta i poslovnika o radu Općinskoga
vijeća sazvati će dopredsjednica Vijeća gđa. Nives Tomas.
Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a BiH Općinsko vijeće će na idućoj sjednici donijeti odluku o izboru
predsjedatelja Općinskoga vijeća.